BOA YILANI (DUMERİL’S BOA)

Büyük, ağır gövdesi ile yerde yaşayan Madagaskar’a özgü endemik bir boa yılanı türüdür. Yetişkin boa yılanları gece ve gündüz aralıklı olarak aktif olmasına karşın, gençleri genellikle geceleri aktif olur. Dumerili boa yılanları, diğer boa yılanlarında olduğu gibi sıcakkanlı avını belirlemekte kullanılan ısıya duyarlı yüz çukurlarından yoksundur. Tuzak kurucu avcılar olan boa yılanlarının diyetlerini; boğarak öldürdüğü küçük memeliler, kuşlar gibi karasal omurgalı hayvanlar oluşturur.

Boa yılanları ovovivipardır. Yumurta annenin vücudunda gelişir. Yumurtlama anında kabuk yırtıldığından 6-13 arasında yavru doğuyor izlenimi verir. Erişkin bireyler 2 m uzunluğa ulaşırlar.