VİKUNYA – Vicugna

Vicugna vivugna

Dünyanın en küçük deva türüdür. And Dağları’nın yüksek noktalarında her birine tek bir erkeğin önderlik ettiği sürüler halinde yaşarlar. Sesle iletişim kurarlar; yüksek sesli kişnemelerle birbirlerini tehlikelere karşı uyarır, yumuşak vızıltı benzeri seslerle birbirlerini selamlarlar. Ayrıca, erkek vikunyalar dişileri etkilemek amacıyla gırtlaklarından bir ses çıkarır.

Kuru ve soğuk habitatlarda,  yarı kuru engebeli otlak alanlarda 3500-5750 metre rakımda yaşar ve otlarla beslenir. Günlük su ihtiyaçları nedeniyle suya kolayca ulaşabileceği alanlarda bulunur. Tehlike anında saatte 50 kilometreye kadar koşabilir ve hareketleri şaşırtıcı derecede zariftir. Gebelik süresi 11 ay sürer ve 1 yavru doğurur.

‘Yenidünyanın ipeği’ olarak bilinen ipek kadar ince ve yumuşak tüylerinden dünyanın en kaliteli iplikleri yapılır.