MİRKET (SLENDER-TAİLED MERKAT)

Meerkat /Suricata suricatta

Afrika kıtasının ilgi çekici hayvanlarından biri olan mirketler, çöllerde yaşayan sosyal hayvanlardır. Çok sayıda yavru ve yetişkin mirket bir arada büyük bir aile olarak yaşar. İyi kazıcıdırlar. Toprağın altında tünellerle birleşen yaklaşık 5 m çapında yuvalar yaparlar. Yiyecek bulmak ve oyun oynamak için toprağın üzerine çıkarlar. Davetsiz misafirleri engellemek için yuvalarını, dışkı ve anal salgılarıyla işaretlerler.

Toprağı kazarak buldukları; böcekler, omurgasızlar ile küçük omurgalı hayvanlar, yumurtalar ve bitkilerle beslenirler. Grup üyeleri birbirlerinden ayrı olarak yiyecek arar; fakat aralarında sürekli görsel ve sesli iletişim devam eder. İçlerinden biri çalılık veya tepe gibi gözetlemeye uygun olan bir noktada, arka ayaklarının üstünde dik durarak, gelebilecek tehlikelere karşı bekçilik yapar.