situs slot gacorhttps://mpoten.berkeleywellbeing.com/slot gacormpoten

AYVACIK MİDİLLİSİ ( AYVACİK PONY)

AYVACIK MİDİLLİSİ / Ayvacık pony / Equus caballus

En önemli özelliklerinden biri rahvan yürüyüşleridir.  Bu tarzda yürüyüşleri sayesinde hızlı yürür ve çok yük taşırlar. Boyları küçük olduğu için zeytin ağaçlarının altından kolayca geçer ve bilhassa hasat edilmiş zeytinin taşınmasında önemlidir. Ayrıca küçük boylu olması uysal karakteriyle spor ve eğlence amaçlı çocukların binebileceği bir at ırkıdır.