ANADOLU DİKENLİ FARESİ (Anatolian splny Mouse)

Acomys cilicius

Türkiye’de endemik olan küçük bir kemirici türüdür. Silifke ve Çukurova  çevresindeki ormanlarda yaşar. Sosyal hayvanlardır ve mümkün olduğunca gruplar halinde dolaşırlar. Adlarını aynı kirpilerdeki gibi dikenli sırtlarından alırlar. Tüysüz, Sert pullarla kaplı kuyrukları vardır. Beslenmeleri diğer fare türleriyle ayrıdır.

Dünya’da ve Türkiye’de en fazla yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan türlerden birisi olarak belirtilmiştir.