ALA GEYİK/Fallow deer

Dama dama

Genellikle yaprak döken, karışık ormanlar, otlak ve çimenli alanlarda bulunur. Antalya yabani alageyiklerin Dünyada saf olarak bulunduğu tek yer olarak bilinmektedir. yöre halkı tarafından Benekli geyik adı da verilmektedir.

Yetişkin erkek genellikle yalnızdır. Üreme mevsiminde erek geyik 6’dan  daha az olan dişi gruplarına katılır. Kalabalık sürü oluşturmaz ve büyük bir erkeğe bağlı daha ufak sürüler halinde toplanırlar. Gündüzleri sık çalıların arasında gizlenir. Görme, koku ve işitme duyuları diğer geyik türlerine göre daha iyi gelişmiştir. Hareketsiz cisimleri kolaylıkla görerek algılar ve çabuk harekete geçerler.

Ot, ağaç sürgünleri, kök, yumrular, tohum, yapraklar ve çalılarla beslenir. 33-35 hafta gebelikten sonra tek yavru doğurur. Yeni doğan yavru ilk 15 dakika içerisinde ayağa kalkmayı , 1 saat içinde koşmayı öğrenir.