SAKARCA KAZI (Greater white-fronted goose)

Anser albifrons

Göçmen kuşlar olan Sakarca Kazları Avrupa ve Asya’nın kuzey kesimlerinde üredikten sonra, soğuk kışı geçirmek için Türkiye’nin de aralarında bulunduğu daha güneydeki ülkelere göçerler. Sulak alanlara yakın tundra, otlak ve çayırlarda, ekili tarlalarda ve bozkırlarda yaşarlar. Gruplar halinde ürer, yuvalarını yerde yapar, 1 – 8 yumurta bırakırlar. Sakarkaz, karakaz, ekinkazı, yabankazı adlarıyla da tanınırlar.