ÖTÜCÜ KUĞU (Whooper swan)

Büyük sulak alanları tercih eder. Su diplerindeki bitkilerle beslenir. Yılda bir kez ürer.
1-8 yumurta yuvaya bırakır. Erkek yuvayı korurken dişi kuluçkada yatar. Kuluçka süresi 30-32 gündür. Doğal ortamında 20 yıl yaşar.