KUĞU (MUTE SWAN)

Mute Swan / Cygnus olor

Biritanya Adaları başta olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa’da, Batı Rusya’dan Türkistan’a kadar uzanan bölgede yayılış gösteren gezici ve göçmen kuşlardır. Çok iyi uçabilmelerine rağmen havalanmaları zordur. Havalanabilmek için su üzerinde  uzun mesafe kat ederler.