KELAYNAK

NORTHERN BALD IBIS / GERONTCUS EREMITA

Tüysüz kırmızı bir yüz ve kafa ile uzun kıvrık bir gagaya sahiptir. Başlarında tüy olmaması nedeniyle kelaynak adı almışlardır. Uçuşları insanı hayrete düşürecek kadar güzel ve zariftir.

Havası kuru veya kuruya yakın dağlık bölgelerde yaşar ve bu bölgelerin kayalıklarınsa yuvalanıp etrafındaki akarsularda beslenirler. Deniz kıyılarındaki kayalıklarda da üreyebilirler.

Kelaynaklar çok sosyaldir.  Sabahın erken saatlerinde 10-15 km uzaklıktaki beslenme alanlarına gruplar halinde giderler. Uzun ve kıvrık gagalarıyla yiyeceklerini ararlar. Yuvalarını yapma dönemi Şubat – Mart aylarıdır.  2-3 yada 4 yavrusu olur. Yavrular 28-29 günde yumurtadan çıkar. Yavrular yuvada 40-50 gün kalır ve daha sonra uçmaya başlar. Tek eşli yaşamaları nedeniyle üremeleri çok yavaş olur.

Beslenmek için tarım alanları ve bozkırları tercih eder böcek, çekirge, akrep kurbağa ve kertenkele ile beslenir. Bu sayede çiftçilere büyük yarar sağlamaktadır.