KARABATAK

Great cormorant / Phalacrocorax carbo

Türkiye’deki en büyük koyu renkli deniz kuşudur. Karadeniz ve Marmara sahilleri başta olmak üzere ülkemizde yaygın olarak görülürler.

Sadece balıkla beslenen dalıcı kuşlardır. 3 m kadar derine dalabilir, su altında 1 dakika kadar kalabilirler. Avlandıktan sonra kanatlarını açık tutarak bir süre dinlenirler.

Üreme döneminde baş ve boyun bölgesinde beyaz tüyler görülür. Büyük koloniler halinde kayalarda veya ağaçlarda yuva yaparlar. 3 – 4 adet yumurta bırakırlar. 

Karabatlak, abana, gagarnoz, naktan, kukarma, kura patak, mıkırdak, tumağan gibi değişik adlarla da tanınırlar.