YERLİKARA İNEĞİ (Anatolian black)

Bos taurus

Yerli Kara sığırlrı yetersiz  bakım ve beslenme koşullarına oldukça dayanıklıdır. Hastalık ve zararlılara karşı direnci yüksektir. Oldukça gelişmiş analık içgüdüsüne sahip olan Yerli Karalar buzağısını görmeyince sütünün sağılmasına izin vermezler. Yıllık süt verimleri yaklaşık 100-1100 kg olup, sütteki yağ oranı kültür ırklarının yaklaşık iki katıdır. Orta Anadolu’da yayılış gösterirler ve yerli sığır ırklarımız içerisinde sayıca en fazla olanıdır.